Xây dựng và phát triển Hội Đông Y Việt Nam

Lương y Đỗ Thị Kim Liên là một trong những hội viên tiêu biểu của Hội Đông Y Việt Nam, có nhiều cống hiến và đóng góp trong quá trình hoạt động.